Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-10-04)

Af Dagbogen.

D.4.10.1914.

Det er koldt. Løvet falder og hvirvler omkring. Der er Blæst og Storm. Og nu lakker det mod Enden. Og det forfærdelige Feltliv begynder. — Jeg er nu tildelt det aktive Regiment, Kønigin, som skal nydannes. Man siger det er trukket ud af Ildlinjen og ligger i Bryssel, hvor det skal hvile ud. Naa, det bliver vel ikke ved for bestandig, og vi kan vel naa at faa nogle af Tærskene med. I Gaar havde alle Rekrutterne Øvelse for Generalen. I den Anledning fik vi en Bøsse (eller de fleste af os), og Koppel og Patrontasker. Vor Feltwebel gav os den Besked med, at naar det blev befalet, skulde vi smide os ned paa Jorden med Gevalt, og naar vor Mave eksploderede, blev den syet sammen igen. Det regnede saa det øsede. Vi var helt ude i Hanved, lavede et Spring for Generalen og rykkede hjem. Og nu er vi kapable til at drage i Krigen, og vi har løsnet tolv Skud; Tornyster, Pikkelhue o. s. v. har vi knap set.

Det bliver et kønt Regiment, som Dronningen der faar sig.

Alle vore Instruktionstimer er nu af mere speciel Art. Feltwebelløjtnant Schultz lærer os de forunderligste Ting: vi skal have Cognac og Arrac med os i Felten; naar vi kommer til Frankrig, kan vi faa Vin for 60 Pf. Flasken, og naar vi trækker blank, faar vi den vel ogsaa billigere.

Kun ikke bange: Gud er en Tysker, og Bismarck sidder i Abrahams Skød.