Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-10-07)

Flensborg, 7. 10. 14.

—————Vi lever her i stor Spænding, da vi kan vente hvert Øjeblik at komme bort. De fleste af dem, der kom ind otte Dage efter mig, kom væk, som de gik og stod — først til Altona; men straks dampede Toget videre med dem til Graudenz.

Vi har faaet flere Ting af Krigsmunderingen udleveret, og marsjerer nu med fuld Oppakning.

Vi skulde allerede have været borte for en Uge siden, men fik Udsættelse. Imidlertid maa vi belave os paa, at det varer ikke ret længe mere. Og kommer jeg afsted med lige saa kort Varsel som de andre, saa vil det være vanskeligt at faa Bud efter Jer.

Jeg vilde gerne om I vilde komme herud, bare et lille s. 23 Smut, naar I har Tid for Tærskning. — Jeg er atter kommet i privat Kvarter, og bor nu helt ude i »Jørgensby«. 1)

I maa ikke regne med at kunne træffe mig om Aftenen, da jeg har Tjeneste lige til Kl. 7 1/2, og skal være i Seng Kl. 9. Men om Middagen har jeg i Reglen fri fra Kl. 11 til Kl. 3.

Hvis I kommer herud, maa I nok tage en af de tykke Normaluldtrøjer med, — de er gode at have. Jeg har gjort flere Indkøb, saa jeg er temmelig blottet paa det økonomiske Omraade; men tag kun af de Penge, som jeg fik tilovers af min Sommerløn, den vil nok kunne holde dette Felttog ud.

— Nu er der kommet 2000 Rekrutter hertil, allesammen Nordslesvigere; det er nyt, at de faar Lov til at ligge her i deres Hjemstavn i saa store Skarer. — Jeg har dog ingen bekendte truffet. Naa, jeg maa i Seng; i Morgen skal jeg op Kl. 5.