Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-10-21)

Lyksborg, 21. 10. 14.

Nu ligger jeg i Garnison her i Lyksborg i et dejligt Kvarter; 11 Mand og en Underofficer paa Hotel »Ruhethal«. Vi er marsjeret hertil i et forfærdeligt Vejr; det har øset ned som med Spande hele Vejen, og vi var plaskvaade. Jeg gaar nu omkring i min Kappe — det eneste tørre, jeg ejer og har, og Kl. 4 skal vi stille til Appel. Vi har faaet udleveret graa Bukser. Nogle siger, vi skal ligge her i 8 Dage, nogle et Fjerdingaar; det er vist sandsynligst, at det bliver det første. Jeg vil se at faa Orlov hjem paa Søndag, hvis jeg paa nogen Maade kan faa det. I Morgen skal vi fejre Kejserindens Fødselsdag, saa da har vi ingen Tjeneste.

Du milde, hvor jeg er drivende vaad. Det er et lille Forspil paa den forfærdelige Virkelighed.

Vandet løb ned i mine Støvler, saa det stod helt op om Anklerne. Og saa gik vi i Ilmarsj, med fuld Oppakning. Jeg talte forleden med en, som i Døgnevis har staaet i Skyttegrave, hvor Vandet stod ham op over Patrontaskerne.

I den sidste Uge har jeg boet ude hos A. Grau. De har været saa uhyre flinke. Jeg synes I skulde sende dem nogle Æbler, som Tak derfor, for Æbler har de jo ikke.

I Gaar var Morbror Hans Peter her; jeg fulgtes med ham ned i Byen, og der traf jeg Kloppenborg-Skrumsager og Nis Nissen . . .

I maa undskylde, at jeg ikke mere skriver saa meget, jeg har saa forfærdeligt svært ved det.

Ellers har jeg det godt.