Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-10-22)

Af Dagbogen.

D. 22. 10. 1914.

Jeg bor sammen med Johannes Clausen, hvis Fødselsdag det var, og Thøge Andresen fra Hjolderup. Han er en større Filosof og udtrykker sig altid meget lærd om Livet her og hisset. I Gaar Aftes laa vi og passiarede, og Johannes spurgte ham, hvad der skulde staa paa hans Gravsten. Ja, hvad skal der staa? »Ak, hvor forandret«!

En pudsig Fyr, som har læst en gruelig Hoben, og kan huske det. Han remser lange Citater op fra Kant og Paulus og Salomon, Digte, Viser og Salmer, alt kan han citere paa staaende Fod; og han har en Evne til at anvende sine Citater træffende. — Der er dejligt her i det gamle Lyksborg. Vi var en Tur i Skovene og omkring ved Søerne. Der har raset Storme. Træer er væltede om, og Bladene ligger s. 25 strøede. Døden gør sin Høst. Her bukker meget ungt og kraftigt under for en Magt, som er sluppet løs, og ikke kan tøjles og tæmmes . . . Men Sukkene bliver til Fryderaab, og Blodet nærer et nyt Kuld, som stiger op over Jorden, herligt og sundt, til at leve en Menneskealder i Fred.