Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-10-28)

Af Dagbogen.

D. 28. 10. 1914.

Gustav Wied er død. Haabet om bedre Tider gryer. Pessimismen dør og spottes, og nu grønnes det trindt; Alvoren dukker frem. Vi har svælget i blødladne Talemaader om Danmarks Lidenhed og Magtesløshed; Spotterne har fundet aabne Øren, og Gustav Wied var en af dem.

Sandelig, en ny Tid oprinder for gamle Danmark; aa, gid jeg maa opleve at være med i den, gid jeg maa løftes af Stigningen mod det Høje.

.... Generalen var her i Gaar. Han sa’, at vi blev her ikke i 14 Dage ud. Officererne mener, det gaar løs i næste Uge.