Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Andresen FRA: Kresten Andresen (1914-10-30)

Lyksborg, 30. 10. 1914.

Kære Søster!

Til Lykke med Fødselsdagen; den har jeg da husketr skønt det ellers kan knibe.

Jeg har havt uhyre Held med mig. I Gaar da vi kom hjem fra Øvelse, kom Feltwebelen farende — Halvdelen af vort felttjenstdygtige Kompagni skulde indklædes og afsted øjeblikkelig. Der meldte sig tilstrækkelig mange frivillige, s. 26 saa jeg slap med lidt Skældud, fordi jeg ikke meldte mig. Nu er der næsten ikke andet end dansktalende tilbage.

Kommer Du hjem paa Søndag? Jeg kommer maaske; men der skal rigtignok sættes et stort Spørgsmaalstegn ved, fordi Feltwebelen har os i Kikkerten. Vi kommer vist ikke afsted for det første, for de har ikke en Stump mere Tøj paa Kammeret. Det er ogsaa et meget uhyggeligt Vejr. I Dag har vi staaet hele Formiddagen i Hestestalden og lavet Geværgreb; det var alt andet end fornøjeligt; heldigvis var der ingen Heste der. —

Det gaar vist haardt til nu igen i Rusland. Mon ikke Tyskerne er slaaet ved Varsava? Vi hører intet Nyt her. »Hejmdal« har begyndt at komme; men hvad den skriver, er jo ikke meget værd . . .

Jeg har nu næsten opgivet Haabet om at komme hjem til Jul, men saa kommer jeg nok til Sommer. Det er en sær Tid vi lever i.