Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1914-11-14)

Lyksborg, 14. 11. 14.

Kære Forældre!

I har faaet det glædelige Budskab lidt for hastigt, hvis I da har talt med Johanne. Jeg skal alligevel afsted. Saa vidt vi endnu har faaet at vide, bliver vi indklædt her i Lyksborg og bliver vist her til Mandag. Hvis det skulde komme anderledes, skal jeg nok give Jer Besked; men efter al Sandsynlighed gaar Transporten væk først i kommende Uge.

Nu skal I ikke være kede af det; jeg er selv helt rolig. Det er jo slet ikke sikkert, at det gaar saa galt til, og skulde det virkeligt gaa galt, saa er der da en Gud over os alle, og vi tror, at hvad der saa end sker med os, saa er det til vort bedste.

Søndag bliver vist en travl Dag med Indklædning. Hvis I kommer herover, saa kom med Tolvskibet. Det er jo muligt vi kan gaa i Flensborg nogen Tid.

Lægen har sagt, at vi paa Grund af al den Indsprøjtning ikke kan komme bort straks.

Jeg har ogsaa faaet indsprøjtet lige hvor Tornysterremmene skal sidde, og det smerter allerede en hel Del.

Hvad Fremtiden vil bringe os, véd vi ikke, men vi maa have Fortrøstning til den, og hvis I kan holde Modet oppe, saa vil det være mig en stor Hjælp.