Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-11-15)

15. 11. 14.

Nu er det paa Sidsten med mit Ophold her. I Dag bliver jeg indklædt, og saa kan jeg komme med hvad Tog det skal være. I Morgen gaar der en Transport væk, men jeg tror ikke jeg kommer med den; jeg kommer vist først paa Onsdag. Naa -— engang maatte det jo komme, og jeg er glad ved, at jeg har haft det fredeligt i fjorten Uger. Jeg er bleven indsprøjtet to Gange mod Kolera og Tyfus. Det er godt, at Lægekunsten er saa vidt fremskreden, saa er Faren da mindre fra den Kant. Jeg har skrevet hjem og venter saa smaat Besøg af dem i Dag; men der er stor Forvirring.

Jeg skal først indklædes Kl. 2, og skal saa maaske til Appel hen paa Eftermiddagen, saa nogen Ro bliver der ikke.

Jeg kommer afsted sammen med mange gode Venner, og ' vi vil selvfølgelig se at holde sammen til det sidste. Jeg tror nok vi kommer til Frankrig, vort Dødsnummer eller Mærke lyder i hvert Fald paa Reserveregiment 86, som endnu er derned ad. Det er ogsaa godt, at vi kommer til Landsmænd; mange er bleven overskrevne til helt vildfremmede Regimenter. — Jeg kan slet ikke samle mine Tanker til at skrive. Hils Venner og Kendinger, og lev vel til vi ses.