Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-11-23)

Af Dagbogen.

23. 11. 1914.

Saa, nu gaar det løs i Eftermiddag. Jeg sidder alene og synger: »Slumrer sødt i Slesvigs Jord« — aa, hvor dog Modsætninger slaar skarpt ind. »Ingen Ven jert Haandtryk fik, ingen hørte Afskedssukket«. Saa blev det dog Alvor tilsidst, og inden Søndagssolen rinder op over vore sneklædte Marker, ligger man maaske hjælpeløs dernede i Belgien. Hvid Sne ligger der over alle Marker og alle Tage. Hvorfor er den saa uskyldshvid? og hvorfor har den ikke Blodets Farve? Saa koldt og ligegyldigt. Men den vil smelte engang, om kort Tid eller længe, og lykkelig den, der atter oplever Vaar.