Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-11-24)

Tirsdag d. 24., Kl. 7 Aften.

Nu er jeg lige naaet over den lange Rendsborg Bro. Det gaar med Iltogsfart nedad. Jeg tror ikke, vi naar længere end til Altona i Nat. Jeg ved endnu ikke, om det gaar mod Øst eller Vest.

Vi faar en forfærdelig Mængde Knas, Nødder, Æbler, s. 31 Chokolade o. s. v. ind ad Døren gennem røde Kors. Jeg har faaet hele Flasken fyldt med Portvin, saa jeg lider ingen Nød foreløbig.