Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1914-12-13)

Af Dagbogen.

13. 12. 1914.

I Gaar begyndte Julepakkerne at strømme ind. Mange gik med en lire—fem store Pakker; til mig var der intet. Jeg har intet Kort eller Brev faaet endnu. Jeg venter intet til Jul. Jeg er forberedt paa en forfærdelig Jul. Godt, at jeg da er i Stand til at faa en Mundfuld Dansk, og Juleevangeliet har jeg ogsaa. Jeg har taget med mig to Erindringer om Danmark — et lille Dannebrog og »Hjortens Flugt«, de to rummer det værdifuldeste af dansk. Sidste Dag paa Vagtpost tog jeg mig selv i, at jeg nynnede en tysk Slagsang; Melodien klimprede mig for Ørene, saa jeg ikke kunde blive fri for at høre den. Da gav jeg mig til at tænke paa danske Melodier; til at begynde med vilde de ikke rigtig frem; men med et kom Elverhøjsviserne, og da laa den danske Sommernat for mig i al sin Glans. Det er godt at have gode Følgesvende, saa man ikke glemmer sig selv.