Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Andresen FRA: Kresten Andresen (1914-12-15)

Cuy, 15. 12. 1914,

Kære Søster!

Jeg vil skrive Dig et Ord, inden det bliver for sent, for i Morgen tidlig skal jeg atter ud i Skyttegraven. Jeg kommer til at fejre Juleaften derude. Det maa blive en mærkelig Nat — at staa Vagtpost paa Skansen med den blaa Himmel og Stjærnerne over sig. Her er det endnu helt varmt. I Dag har vi haft et regelret Tordenvejr, baade af Kanoner og å la nature. Nu sner det himmeltæt.

Her har vi Krig; men den er helt anderledes, end jeg nogensinde havde drømt om. Naar vi her ligger i Reserve, saa eksercerer vi sommetider og gør Geværgreb. I Søndags Eftermiddag gik vi i Række forbi Feltwebelen og skulde lære at hilse — tænk Dig, gamle Karle som Jørgen Brag, endogsaa en paa 52 Aar. Ja, Misse, det vender sig tit i mig over den uværdige Behandling — tænk, at man endogsaa her, hvor Landenes Skæbne bliver afgjort, kan se saa smaaligt paa Tingene. Og saa ønsker man for Alvor, gid man igen var Menneske og sin egen fri Mand; for som fri er man født, og saa er Lænker svære.