Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1914-12-28)

Cuy, Oise, 28. 12. 1914.

Kære Forældre!

Jeg har i Dag modtaget begge Eders Breve. Lad os kun skrive lidt mere sammen i denne Tid og holde Modet oppe paa hinanden. Det er ikke nemt at holde Tankerne samlede, for her er en forfærdelig Snak, Kortspil og Musik . . .

Fig. 3. Soldaterkirkegaarden i Lens.

Det glædede mig meget at høre nyt fra Verden — og det saa glædeligt. I kan tænke Jer, hvad det er for Nyt, vi her faar; det er altid om 60,000—300,000 fangne Russere. Men undertiden faar man ogsaa andet at vide.

Sidste Søndag var der et haardt Angreb til højre for os ved Carlepont; vi stod lige paa Spring til at skulle derhen i Reserve, men slap. Den offentlige Melding om Udfaldet var, at Angrebet var slaaet tilbage, og der var gjort en hel Del Fanger. Nu er imidlertid Carlepont kun et Par Mil herfra, og nu kommer den mundtlige Beretning, ifølge hvilken vore Tropper blev kastet tilbage ud af Stillingen med forfærdelige Tab, og først tog Graven igen efter at have faaet Forstærkninger. Før Jul har der mange Nætter i Træk været kæm- s. 50 pet op efter Roye til. Nu fører vor Stilling med sig, at hvis Franskmanden bryder igennem enten der eller ved Carlepont, saa vil vi omtrent sikkert blive afskaaret fra Tilbagetoget.

Derfor tror jeg heller ikke, at vi foreløbig er udsatte for Angreb. De sidste Dage i Skyttegraven, altsaa hele Julen, har været forfærdelig stramme, da det halve Mandskab skulde staa Vagt ad Gangen, og vi derfor tilsidst maatte afløse hver to Timer.

Her har vi faaet nyt Skyts — Geværgranater. Det er en lang Pil, der ligner en Dunhammer; den stikkes ned i Løbet og fyres af med en almindelig Patron. Sprængningen skal være frygtelig . . .