Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-01-18)

18. 1. 1915.

Kun et Par Ord for at lade Jer vide, at jeg er i god Behold. Der har længe ikke været Lejlighed til at skrive, men i Morgen vil jeg berette Jer lidt om de sidste seks Døgns, forfærdelige Oplevelser. For Øjeblikket er jeg i Noyon paa Gennemrejse til Amny ved Roye, hvor vi skal ligge i fuldstændig Ro i en Uge; og det trænger vi ogsaa til.