Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-01-21)

Cuy, 21. 1. 1915.

.... Jeg vil gerne forsøge at sende Jer et Par Tegninger hjem; det har jeg længe spekuleret paa. Det kunde være rart at have en ganske tynd lille Skitsebog, saa vilde jeg tegne et Par Billeder af Skyttegrave, Landskaber, Lassigny o. s. v. Det er rigtig nok, at jeg sommetider skriver fra Lassigny og sommetider fra Cuy. Ved Lassigny ligger Skyttegraven. Det er en By, lidt større end Graasten; Cuy er en Landsby, som ligger 5 km derfra, paa Vejen ad Noyon til, og der ligger vi i Reserve, for det er ikke til at holde ud at ligge i Skyttegraven ret mange Dage ad Gangen; der er saa vaadt og leret. Vi bliver saa afløst hver 3. eller 6. Dag og ligger saa 3 eller 6 Dage i Reserve, hvor vi saa gør vort Tøj og Vaaben rent. Der sidder et godt Lag Ler paa ....