Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-03-06)

Cuy, 6. 3. 1915.

.... Jeg synes, det hele nærmer sig stærkt Enden. Jeg véd ikke, hvori det ligger, men jeg har det saa absolut paa Fornemmelsen og begynder allerede at rette mig saa smaat ind paa det. Forleden Nat drømte jeg noget mærkeligt Sludder: Jeg stod pludselig paa Londons Gader i mit Konfirmationstøj, og kort efter dukkede jeg op hjemme. Jeg synes, det trækker sammen fra Italien -— hvor længe mon Regeringen kan styre det Parti, der vil intervenere? Paa den anden Side er det mærkeligt med Japan og Kina, og Amerika synes jo at blive optaget der. Blokaden gaar jo sin skæve Gang, og den tegner jo til at faa et ret heldigt Udfald. Hvad der fremdeles er værd at lægge Mærke til, er den vældige franske Offensiv, og at endogsaa Russerne har grebet til Modangreb og rykker frem med vældig Overmagt. —

Jeg savner saadan solidt Nyt.