Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-03-25)

Af Dagbogen.

Kommandanturen, 25. 3. 1915.

I Dagens Løb har jeg samlet tomme Flasker sammen og fyldt syvogtyve Kasser, som jeg har stillet op ved Vejen for at faa dem med tomme Vogne til Cuy. Ved Ottetiden begyndte et ustanseligt Tog af Vogne at køre ind i Lassigny; store Vogne med Levnedsmidler, Vogne med Bjælker, Træ, Trækul til Skyttegravene, Vogne, der skal hente Hvede og andre Sager, tunge franske Kærrer, store Pionervogne med seks Heste for, lette Postvogne, Gigger, Lazaretvogne, s. 93 Karioler, Jagtvogne med Officerer. Der er et forfærdeligt Rummel. Kuskene bander og skælder, naar jeg vil have Flasker med deres Vogne; de har Angst i Kroppen og vil jo før jo hellere ud af Byen. Endelig har jeg faaet fat i en stor Vogn, som har bragt Trækul, den skal kun have en Kommode med tilbage. Jeg laaner Kusken en Trillebør, for at han kan hente den inde i Byen. Rumleriet bliver værre og værre. En vældig Pionervogn med et uhyre Læs tunge Bjælker er kørt fast lige ud for os og kan ikke komme af Stedet, den stopper hele Færdslen. Der bliver en Raaben, Hestene trækker til og stejler, men forgæves, den maa graves løs og hjælpes til med Dunkraft. Da pludselig: Rum —burr! Rum—burrr! En Shrapnel springer lige for os; vi styrter hovedkulds ned i Kælderen, Hestene stejler; det synger for Ørene, Blykuglerne suser i mine Flasker, saa det klirrer. Fire Granater er kommet ind. Vi er forberedt paa, at der er sket de frygteligste Ting. Gaden var saa fuld af Folk og Vogne. Kusken kommer hæsblæsende tilbage uden Kommode og Trillebør; en Gtanat er slaaet ned tæt ved ham paa Gaden. Vi troede, det var Begyndelsen til et Bombardement . . .

Jeg fik Halvdelen af mine Flasker med og maatte nu afvente en anden Vogn; alle var fulde. Ved Nitiden begyndte en frygtelig Kanonade til højre for os. Det varede et Kvarter. Endelig fik jeg en Proviantvogn anholdt, og den fik Resten af Kasserne med paa syv nær. —