Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-03-26)

26. 3. 1915.

Herligt Vejr. Mange Flyvere. Hamrer Blikdaaserne flade — et Under, at jeg ikke ogsaa skal hamre Flaskerne flade. Hvem vil med ind at se mit Musæum — det er alle Pengene værd. Udenfor til højre er Zinkafdelingen: Badekar, Tagrender, Vandkander, Staaltraad o. s. v. Til venstre for Døren ligger en Stabel franske Tornystre, Kobler, Patrontasker, Kogekar. Straks indenfor Døren er GJasrummet, hvor alle de gamle Flasker ligger fint i Række; der er der ogsaa Uld og Krølhaaar, franske og tyske Patroner, ct rødt fransk Bukseben o.s.v. I det næste Værelse er det [fornemstel, for der er Pulterkamret, og hvad der er slæbt sammen af Sager, er helt utænkeligt, fra de fineste Sager til de usleste Nipsgenstande — og fælles for alt er, at det er paa Vej til Tyskland altsammen. Der er dejlige Antikviteter; en Mængde gamle Fyrbækkener af hamret Kobber; Lyse- s. 94 kroner, Vaser af Kobber og Messing, Krucifikser, Ure og Vækkere, gamle Skorstene og Stumper af Kakkelovne, raadne Støvler, Udblæsere, franske Geværer o. s. v., og alt det skal til Tyskland. Løjtnant H. var henrykt over al den Metalværdi, der stak deri; han tog et af de store Kobberfyrbækkener; jeg sa’, at det havde større Antikvitetsværdi — »det nytter ikke, Fædrelandet mangler Metal, og i en Krig maa saa meget gaa Kaput!« — Endelig er det tredje og sidste Værelse reserveret for BLikdaaser af alle mulige Slags — jeg hamrer løs, saa det gjalder over hele Byen, og det er et rent Under, at Franskmændfyie kan taale slig Arbejdsiver.