Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-04-21)

21. 4. 1915.

Saa nu har Brevet jo undergaaet den ikke ualmindelige Skæbne at henligge et Par Dage i Forglemmelse — det var en Sætning, der tyder paa en vordende Journalist. I Grunden er jeg slet ikke i godt Humør, for vi har haft en usædvanlig lang Marsj i Dag. Men det er altid morsomt, for Landet her er saare skønt, en stor Fruglhuve; og nu begynder den at blomstre, men Skønheden falmer, naar man aser fremad i Støv og Varme med et frygteligt Tempo. Naa, her kukker Gøgen saa hyggeligt — den kukkede saa mange Gange, at der var slet ingen Ende paa det — sig, hvad betyder det.