Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-05-01)

Lagny, 1. 5. 1915.

Kære Forældre!

Nu er jeg i Nat kommet paa Lazaret her i Lagny. I Nat, da jeg var paa Patrulje foran Linjen, faldt jeg i en smal Løbegrav og brækkede Benet. En Kammerat bar mig tilbage, og jeg kom straks under Dr. Thomsens Behandling. Det er Spolebenet, der er brækket lige over Fodleddet. Benet er nu lagt i Skinner. Jeg har saa godt som ingen Smerter, saa I behøver ikke at være bange.

Det var en dejlig Tur fra Lassigny hertil, skønt det gik Humpette’—Skump.

Skovene er lige sprungne ud og alle de mange Frugttræer blomstrer. Det var maanelyst og stille, og Fuglene begyndte at synge. — Nu venter jeg snart at komme under rigtig Lægebehandling. Send ikke noget, hverken Breve eller Pakker, til I faar nærmere Besked, for muligvis bliver s. 101 mit Ophold her kortvarigt, og jeg bliver maaske transporteret til et andet Lazaret. At jeg bliver flyttet helt til Tyskland, tror jeg dog næppe. -—

Det er mærkeligt, at Jens og jeg skulde komme lige galt afsted begge; men det med Benene er jo en Familiesvaghed. Det er højre Ben. —