Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-05-02)

Noyon, 2. 5. 1915.

Nu er jeg allerede kommen et Skridt længere; men her bliver jeg vist ogsaa foreløbig. Saa nu kan I godt skrive til mig, og send mig endelig et Par Pakker med noget til at lægge paa Brødet — altsaa ikke noget, der kræver lang Forberedelse -—; thi her er der Smalhans, og vi faar kun en Groschen om Dagen, saa jeg kan heller ikke købe videre. Send mig ogsaa lidt at læse, for det er langt at ligge Dag og Nat paa Ryggen. Jeg ligger her i Teatersalen, en stor lys Sal; franske Nonner virker her som Sygeplejersker, og de er meget omhyggelige og venlige. Saavidt jeg kan mærke, er Personalet ogsaa flinkt; Læge har jeg endnu ikke haft med at gøre. En fransk Nonne bragte mig straks en stor Kumme Kaffe og en tyk Fedtemellemmad. I Lagny sloges vi næsten med Betjeningen om at faa et Stykke Brød, — vi er jo syge og behøver ikke saa meget. Forøvrigt gør det godt, at komme af Tøjet og i en Seng, for jeg har jo ikke været af Tøjet siden den 24. Nov., og de fleste Nætter endda [ligget] med Støvler og Kappe og Patrontaske. -— Naa, nu ligger jeg jo godt her paa en Krølhaarsmadras; men jeg er indvendigt skumplet op og ned efter den Galoptur fra Lagny hertil. Jeg blev lagt ind i en lukket Charabanc, paa Bunden, og saa var Sæderne langs den ene Side endnu besatte, og de strakte alle otte Ben ud over mig til den anden Bænk, og det var meget gemytligt; jeg fik et Blink af den blaa Himmel hver Gang en løftede et Ben.

Nu gaar alle dem, der er letttere til Bens, til Kirkekoncert i den store Katedral. Det kan en anden jo ikke komme med til. Jeg tror det gaar saadan, at jeg bliver her, til jeg kan humpe om ved et Par Stokke og saa kommer jeg til Etappelazarettet i Chauny. Det hele vil tage mindst seks Uger, og saa har vi jo den første Halvdel af Juni væk, og jeg kan maaske rende rundt her bag Fronten til Juli — saa maa da Enden snart være der.