Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-05-11)

Noyon, 11. 5. 1915.

Jeg har det meget bedre end jeg paa nogen Maade skøtter om; men det er jo baade et Onde og et Gode. Jeg har faaet Brevet af 6., Tak for det. Jørg. Brag var her i 'Forgaars og fortalte mig saa meget hjemmefra. Han kom som et frisk Pust med saa mange lyse Beretninger. Det kan ogsaa gøres behov, for her i Lazarettet faar vi Meldinger med baade Smør og Horn. — Han havde ogsaa den store Krukke Honning med, som jeg er forfærdelig glad for. — Her gaar alt sin daglige Gang. I Gaar havde vi Besøg af Storhertugen af Mecklenburg, som var meget venlig. Jeg havde om Aftenen Besøg af en sønderjydsk Pige — naa, ja nu er I vel meget spændt. Jeg véd ikke en Gang hvad hun hedder, hun er her ved »Røde Kors«. Hun har passet Søster Ingeborg, da hun fik den lille Ingrid, maaske I saa kender hende. Uheldigvis ligger jeg Side om Side med en Hjemmetysker fra Kliplev, saa man kan jo aldrig tale frit. —

s. 104 Jørg. Brag fortalte, at han havde været nede i min Stue, og syntes saa godt om den. Der er da vel ikke fugtigt dernede, ellers maa I vist hellere flytte Reolen lidt ud fra Væggen. Ja, gid jeg først kunde flytte derind igen — jeg vil haabe, det ikke vil vare alt for længe. —