Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-05-22)

22. 5. 1915.

Har I faaet Budskabet om Italiens Krigserklæring. Stemningen her er meget rolig. Det kan jo ikke faa nogen Indflydelse paa Krigens Udfald; men kun forlænge den. Fremtiden vil vise, hvordan det gaar. Vi faar vel samtidig en stor fransk og engelsk Offensiv. Jeg tror, der vil ske noget i den nærmeste Fremtid. — Jeg har haft en Del Smerter i mit Ben i Dag, og skal ikke forsømme at melde det. —

Skal i Kassen. Adieu! Mere en anden Gang.