Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-06-02)

Noyon, 2. 6. 1915.

Kære Forældre!

Mange Tak for Brevene, Pengene og Papiret, alt' noget jeg trængte til, og undskyld, at jeg har ladet Svar vente nogle Dage. Det var paa Grund af et Ildebefindende med Feber. I Dag er det fjerde Dag, og nu er det vist overstaaet. Det hele kom af fordærvet Leverpølse. Det glæder mig meget, hvad I skriver om de sidste store Begivenheder.

Vi vil haabe, at de vil fremskynde Krigen saa meget, som vel muligt. Jeg har ogsaa haft Brev fra Morbror H. P.; det glædede mig meget. Han mente jo, at der kom maanedlange Fredsforhandlinger, og det er da ogsaa sandsynligt; for naar de ikke har mere travlt med at faa Ende paa Krigen, end at de bereder sig paa endnu et Vinterfelttog, saa har de vel heller ikke saa travlt med at faa Freden i Stand, og her er der noget at røre i. Jeg tror, der ingen Ende bliver paa det hele, før det brede Folk ved Revolution forlanger Fred for enhver Pris, og det kan vare noget, inden det kommer saavidt. —

Her hvor jeg ligger, oplever vi. ikke noget videre. Benet er godt; kun Senerne er i Uorden endnu, men ikke ret meget. Naar jeg drejer Foden, er der noget af Tykkelse og Form som et Halmstraa, der glider over den ydre Ankelknude. Det er maaske et Senebaand, eller noget,, der er sprunget løs, og ikke groet trl igen. Saa længe det ikke er i Orden, kommer jeg ikke herfra. Det er sikkert noget, der ikke kan masseres tilrette. ·—

Hvad er det blevet til med Din Rejse, Mor? Jeg vilde ønske, jeg kunde have rejst med Dig. Fortæl mig endelig lidt derom. Jeg har igrunden noget til Dig, nemlig Frø af den store Brysselkaal, som Madame Delaviére i sin Tid gav mig. Nu er det vel snart for sent at saa dem. Jeg skal nok se at sende nogle fine franske Blomster hjem, som I saa kan plante i Haven . . .