Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-06-07)

Chauny, 7. 6. 1915.

Det blev en ret uvilkaarlig Afbrydelse. I Gaar Aftes blev hele Noyon stillet paa Krigsfod, og Kl. 11 dampede vi af til Ghauny i Biler. Franskmændene har udøvet et voldsomt Angreb i Gaar Morges ved Moulin og Roye, og Kampen har varet uafbrudt Dag og Nat siden. Lige for Øjeblikket er Ilden forstummet noget. Vi er bleven jaget ud af forreste Skyttegrav ved Moulin. I Morges fik vi Besked om, at vi alle skulde belave os paa en to Dages Jærnbanefart; vi gav vore Vaaben og Udrustning af, og pakkede vore Privatejendele sammen. Vi var alle opførte paa Lister, og hver havde faaet sin Billet; saa maa der være kommen beroligende Efterretninger fra Fronten, for nu kom en skrap Læge og undersøgte hele Menigheden, og alle den Slags Tøffelhelte som mig fik kønt Lov til at blive. Det var en stor Skuffelse nu anden Gang at være saa sikker paa at komme afsted. og saa bliver det alligevel ikke til noget. Nu drager netop alle dem til Toget, som fik Lov til at beholde deres Billetter.

s. 109 Naa, tabt er der jo ikke noget derved, kun kedeligt med Posten, som der nu atter bliver Kludder med. Saa vidt jeg kan skønne, bliver jeg ikke ret længe her, men kommer vel tilbage til mit Regiment igen; nu, heldigvis er jeg bleven fri for denne Storm. Jeg tror nok, at mit Kompagni har været med, men véd det forresten ikke saa nøje.

Der er ligesom kommet lidt mere Ro i Sindene, i Gaar var der det rene Oprør, og i Nat! — Jeg vilde ønske, jeg kunde komme et lille Smut hjem; men det lader sig vel næppe gøre.---