Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-06-08)

Chauny, 8. 6. 1915.

Naa, saadan gik det; forresten har jeg ikke gjort noget daarligt Bytte. Her lever vi ti Gange bedre end i Noyon, og mens vi der laa paa Halmsække, ligger vi her i »Winklers Paradisbetten«, med Fjedre i alle mulige Ender og Kanter, og Hovedpuder med Dun. Vi sov ogsaa allesammen saadan, at vi næsten ikke var til at faa vaagne igen. Betjeningen er ogsaa meget flink. I Gaar fik jeg for første Gang Massage, og saavidt jeg kunde mærke, havde de forvredne Sener sat sig helt fast. I kan være rolige for, at om tre Dage kommer jeg ikke til Fronten.. Igaar og inat er Lazarettet bleven fyldt med saarede fra Kampene, og endnu er der tre hundrede. I Løbet af Dagen gaar der vist endnu en Transport afsted ad Tyskland til, og hvem véd, om vi ikke endnu en Gang kan komme med, vi stakkels otte, som er bleven udskudt. Kampen har lagt sig; idag er der ingen Kanontorden at høre. Vi har umaadelige Tab, og desværre har vore Regimenter været meget haardt med. Forøvrigt véd jeg ikke noget rigtigt, en fortæller det, en anden det; men sikkert er det, at der er sket noget, og jeg er glad, at jeg har været udenved.