Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-06-14)

La Fere, 14. 6. 1915.

Det er et evigt Flytteri. Nu er jeg næsten ved at eksplodere. Der kommer aldrig Orden i mit Postvæsen mere; send endelig ikke større Ting, inden jeg er kommet tilbage til Regimentet. Jeg er kommet en Times Jærnbanekørsel i en belgisk første Klasses Kupé mod Nord, til en gammel Fæstning. Jeg har gjort et daarligt Bytte mod Chauny, og ligger her paa en Kaserne med en meget snippet Betjening. Naa, det gaar allsammen. Kampene er optagne igen, og det er ikke rart at være forude.

Jeg er dog heldigvis saa nær ved Fronten, at jeg er sikker paa engang at komme tilbage til Regimentet.