Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-06-21)

Af Dagbogen.

La Fere, 21. 6. 1915.

Kønt Rekreationshjem! Snavsede Senge med Utøj; —ingen ren Vask — ingen Haandklæder osv. Maa staa Garnisonsvagt efter alle militære Regler, og bliver behandlet som smaa umyndige Børn af en Overjæger, som nu her bagved Fronten spiller sig op. Det er sørgeligt at se den Modtagelse, som Folk faar, der kommer lige ude fra Rædslen og har holdt ud med et Heltemod, der trodser enhver Beskrivelse; og de samme Folk skal nu lade sig dutte af en lille krum Underofficer, der aldrig har været med forude, men altid har haft en saa meget desto større Mund. Sørgeligt, at saadan noget taales. Overhovedet — de Herrer her bag Fronten --de forstaar nok at føre sig. Her har de sat tolv Kvinder i mørk Arrest — hvad har de forbrudt? Flest som har vist sig paa Gaden efter Klokken ni; en sekstenaarig Pige sidder, fordi hun har skældt en tysk Gefrejter, der blev hende for nærgaaende, ud for Cochon (Svin) — tænk, en tysk Gefrejter, som i hele sin Indbildskhed for det første gaar ud fra, at de overvundne franske Kvinder skal taale enhver Forsmædelse, og for det andet ikke ved, at »cochon« paa fransk bruges ved hvert tredje Ord og slet ikke menes. Naa, Pigen er jo lykkelig — i Belgien havde dette Ord kunnet koste hende Livet; men denne Mildhed undskylder ikke vor Gefrejter, som ved den beviste Handlekraft vel har villet befæste sig i sine foresattes Gunst som en god Soldat.