Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-07-06)

Af Dagbogen.

La Fere, 6. 7. 1915.

Rekreationshjem! Saaledes kaldes denne Anstalt. Brød har vi saa lidt af, at vi maa udspille alle Rænker for at faa nok til at blive mætte af. Maden er daarligere end i Skyttegraven; tynd, tynd, med fordærvet Affaldskød; Stegen faar Underofficererne; de faar Steg med stegte Kartofler, som vi maa skrælle, og henkogte Svedsker, som vist stod os alle til. Hovedsagen for os er, at vor Ædeskaal er skuret skinnende ren; at det Kram, der kommer deri, er gennem skiddent, er en Biting. Jeg kender Spisesedlen, første Dag Ærter, anden Bønner, saa Ærter, saa Bønner, saa en frygtelig Makaronisuppe og saa Ærter o. s. v. Vil man indvende noget imod det, saa er Svaret ubetinget: Der er jo Krig! Vilde man derimod en Dag undlade at skrubbe Cementgulvet i Stuen, og blot feje det, med den Begrundelse, saa slog Lyn og Torden ned.

Stuegulvet skal være saa hvidt at Hr. Sanitetsunderofficeren kan spise deraf. At der derimod har ligget mindst otte Mand i det samme Lagen og de er da saa sorte som Natten, og at Tæpperne stinker af et halvt Aars Sved af et halvthundrede halvsyge Mennesker, det er i sin Orden; saadan noget fører Krigen jo med sig.