Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-07-09)

Af Dagbogen.

Noyon, 9. 7. 1915.

Felttjenstdygtig, men uduelig ved Infanteriet. Dampede ved Middagstid af til Chauny for at melde mig paa Kommandanturen og blev efter et Par Timers Forløb sendt videre til Noyon for at melde mig ved mil eget Korps-Kommandantur. Saa har jeg vel foreløbig lavet min sidste Storm, og faar en Bestilling her bagved Fronten — Hurra, Hurra, Hurra! Her sidder jeg i et aabent Vindue paa tredje Sal ud til en skummel Baggaard; men den ligger dybt under mig, og jeg ser ud over alle de røde Tage over til Domkirkens mægtige Tvillingtaarne, der nu er mig saa kendte, at jeg ligefrem glæder mig ved at hilse paa dem igen.