Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-07-18)

Af Dagbogen.

Ugny le Gay, 18. 7. 1915.

Vi bor hos en fransk Bonde. Han ejer det halve af Gaden. Vi har et helt Hus for os selv og er seks Mand om at dele det. Af de seks er de fire dansktalende. Vor Kok, en Flensborger Sporvognskusk, er meget original. Han kan ikke faa Fransken i sit Hoved. Kommer der en Franskmand, lader han ham snakke roligt en Stund, og saa siger han endelig saa bredt: »Waat wull du?« Forøvrigt forstaar han Kogekunsten bedre, og røgter samvittighedsfuldt sit Hverv. Undertiden kommer der et frygteligt Brøl fra hans Enemærker, det er, naar han har begge Hænder fulde og en Flue sætter sig paa hans Skaldepande, saa giver han saadant et Teutonerbrøl fra sig.