Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-07-25)

25. 7. 1915.

Kære Forældre!

. . . Jeg skal nu have Undervisning i Ridning; men har ikke begyndt endnu, da jeg ingen Ridebukser kan faa. I den sidste Tid har vi havt forfærdelig meget at gøre med Høstarbejde, og saa har vi vore Heste at passe ved Siden af; hver Dag er mine for Selvbinderen, og saa har man noget at pudse paa. I Dag har jeg faaet Brev fra Johanne og en »Hejmdal«. Det er meget opmuntrende at faa Brev igen; nu er det længe siden, der har været Orden i Postvæsenet. Saa snart jeg faar Tonfiksérsaltet, vil jeg sende Jer en hel Del Billeder af franske Ejendommeligheder, saasom Frugtmarker, smaa Lystslotte, Æsels-Køretøjer o. s. v. Jeg kommer jo nu en hel Del mere omkring og ser mere, om end mindre til Krig. I Gaar var vi igen i Guiscard med fire Firspændervogne for at fouragere. —

I Dag har jeg været ude at skokke. Underofficeren viste os imidlertid over paa en Mark, som hørte til en hel anden By — og der skokked vi Hveden. Her er et Mylder af Sommerfugle, store, dejlige Svalehaler, som er saa sjældne hjemme, at jeg aldrig før har set dem, og mange andre Sommerfugle, som jeg slet ikke kender. Nu skal jeg snart til at samle Blomsterfrø, som jeg saa vil sende Jer. Min franske Barber har i sin Have nogle dejlige vellugtende Ærter af mørkerød Farve.

Tirsdag. — Saa nu har jeg faaet hele Munderingen og skulde have redet i Morges, men saa gav det sig til at regne, saa det blev af den Grund opsat til i Eftermiddag. Vagtmesteren vil selv lære mig at ride, saa det bliver nok slet ikke saa let. Ellers er alt ved det gamle. Peter Jensen er jo blevet temmelig slemt saaret. Det skete, da han gik ind fra Lyttepatrulje. Kuglen er gaaet ind gennem den ene Side af Halsen og lige om ved Pulsaaren og saa ud af Munden. Nu er Jørg. Brag ene tilbage af det Trekløver, vi var ved første Kompagni.