Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-08-04)

Ugny le Gay, 4. 8. 1915.

I Dag har jeg atter faaet Brev, som jeg takker for. I maa endelig ikke blive urolige, naar der gaar et Par Dage hen, uden at I hører fra mig. Det kommer af, at vi har saa travlt med Høsten. I Marken fra Morgen til Aften, og saa har vi endnu Hestene bagefter, og jeg har endda fire for Tiden; saa I kan nok forstaa, der kan ikke blive Tid til ret lange Korrespondancer. . .