Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-08-06)

6. 8. 1915.

Nu vil jeg dog gøre Alvor af at faa Brevet afsendt. Vi har haft en lille dejlig Byge, saa vi faar et Par Timers Hvil. Nu maa I da ogsaa have saa smaat begyndt med Høsten. Vi har frygteligt travlt; vi har jo næsten lige saa meget Land som til hele Ullerup By. Det skal tre Selvbindere høste. Franskmændene slaar for omkring ved Æbletræerne, deres Leer har dobbelt saa lange Skafter som vore; der er altid to Kvinder til at tage op efter en Le; en rager Negene sammen med en Segl, og en anden binder. De har lyse Solklæder over Hovedet. Der skal megen Taalmodighed til at køre en Binder mellem alle de Æbletræer, tilmed da vi har fire Heste for; Kusken rider paa den ene Stanghest og kører derfra de forreste i Line. Jeg skokker efter Maskinen, og det Arbejde har jeg nu haft næsten i to Uger hver eneste Dag. — I skriver om Orlov herfra, det er s. 131 ganske udelukket at søge; vi kommer alle af Sted, men· Rækken er lang, og jeg er jo selvskreven Nummer sidst, saa Turen kommer ikke til mig før maaske sidst i November, og hvem véd saa, om der ikke er traadt andre Bestemmelser i Kraft. Jeg bliver nok her ved Kolonnen nu, da jeg har faaet nyt Kendingsmærke og alt, hvad der hører til min nuværende Udrustning, som: Sabel, Karabin, Ridebukser, Sporestøvler o. s. v.