Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-08-18)

18. 8. 1915.

Kære Forældre!

---Her har det begyndt med ustadigt Vejr; hver eneste Dag Torden med frygtelige Regnskyl. Kornet staar og bliver overmodent; naar man rækker det op, drysser Hveden ned over En. I Morgen skal vi til at køre et Læs ud paa Marken igen; saa bliver det da tærsket med det s. 133 samme, naar det først skal forkes over og lades og smides af igen og skokkes op igen og atter sættes i Hæs, saa er der nok ikke mange Kærner tilbage; men saa har vi jo da i hvert Fald Beskæftigelse. I Morgen Formiddag skal vi rundt og rive Tagrender og anden Zink ned. Fortæl mig endelig, hvordan det forholder sig med Metalloven — skal I udlevere alt, hvad I har af Kobber, Messing og Tin? Ogsaa gamle antike Sager? Det skulde man da næsten ikke antage. Saa skulde de da først tage fra Statsejendom, Skibe og Maskiner. -— Naa, I har saa faaet russiske Krigsfanger til at hjælpe i Høsten; ja, saa har I jo ingen Brug for mig. I skal ikke give Ansøgning ind om Orlov; jeg kommer paa Orlov, naar Turen kommer til mig. Havde jeg været ved Kompagniet, saa havde jeg allerede haft Orlov. Vi haaber, at den store Orlov snart kommer; men jeg tror dog ikke, at det bliver til noget før til Foraaret igen. Det er længe, men det holder vi vel ud ogsaa. Bare ikke gruble saa meget derover, for vi kan dog ikke gøre noget derved. Jeg har læst i »Hejmdal«, at Kresten Thomsen 1) er saaret; hvordan gaar det da Jørg. Eriksen og alle dem, der var i med ham? . . .