Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-08-31)

31. 8. 1915.

Nu har jeg to Dage i Træk været i Fluvy le Martel med Hø; det er tre Mil. Jeg har funktioneret som Forrider og har dermed faaet min Indvielse med en Ømhed i alle Knogler, saa jeg næsten ikke kan sidde paa en Stol. Høet bliver presset i Knipper paa en 150 Pund; dem faar vi saa en Snes af paa et Læs; fire Heste for og seks Vogne til hver Tur. Høet bliver straks ladet i Jærnbanevogne.