Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-09-03)

3. 9. 1915.

Jeg skal love for, at jeg faar Ridekunsten lært nu; hver Dag kører vi Hø til Fluvy. Saadan bliver det vist ved hele Efteraaret, der er jo saa meget at køre med. Jeg holder mere af at ride end at sidde og skumple paa en Vogn. Sidste Dag havde jeg en Ridehest, som ordentlig kunde trave engelsk. Jeg rider altid engelsk, skal man trave paa tysk, saa faar man Indvoldene ganske gehørigt skumpede, og jeg faar desuden altid Sting i Siden. Paa den anden Maade kan man holde ud at trave meget længe. — Endnu er jeg ikke flyttet, men det varer vist ikke længe, inden vi sanker os sammen til det. Vi faar et fint Værelse med Tapeter og rigtige Senge. Manden spørger mig af og til, naar vi da kommer. Der bor nemlig en tyk Slagter der, som skal flytte, naar vi kommer, og ham vil han gerne af med, da han er meget grov og ubehøvlet.