Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-09-09)

Ugny le Gay, 9. 9. 15.

Kære Forældre!

Mange Tak for Brev og Pakker til Fødselsdagen. Brevet kom et Par Dage før, men Pakkerne fik jeg selve Dagen, og vi holdt om Aftenen et lille Kaffegilde. Kaffen var rigtignok baade kold og tynd; men saa smagte Kagerne saa meget des bedre. Hvad selve Fødselsdagen angik, da mærkede jeg ikke stort til den; det er længe siden, jeg har maattet slide saa haardt som netop den Dag. Vi kører andet Høslæt ind for Tiden. Vort Kvarter kører med tre Spænd og Afræksvogn, og den Dag maatte jeg netop ud og række op. Nu lige meget, jeg bryder mig ikke om at tænke paa Fødselsdag, saa længe der er Krig. Her er den ene mere forrykt end den anden. Der er ingen,»En kan snakke med; og for Tiden er der jo heller ikke meget at snakke om. Det er ganske forfærdeligt trist, skal vi ligge her endnu et Aar, og jeg tror ikke, vi er færdige næste Aar ved denne Tid. s. 135 — I Dag har jeg faaet Brev fra M. Andresen 1) om at sende et Feltbrev til Almanakken; men jeg er jo næsten ikke i Krig mere, saa jeg véd ikke, hvad jeg skal skrive til ham. — Angaaende Ansøgningen har jeg jo da skrevet; den har været her, vistnok med Kommentarer; jeg synes i det mindste, at der ses lidt skævt til mig siden.