Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-09-18)

18. 9. 1915.

I Dag rejser min Underofficer paa Orlov hjem i en fjorten Dage, og saa faar jeg maaske lidt mere Ro; for han jager med En hele Dagen og kan ikke taale, at vi sidder ned i fem Minutter. Han vil jo jnok have Jærnkorset, det bliver jo strøet ud her bag Fronten ogsaa. — Naar jeg kommer hjem en Gang, og der er Fred, tror jeg nok, jeg sadler over til Danmark, for alt det her bliver mig for broget. — Her hævdes det almindeligt, at der er Fredsforhandlinger i Gang; gid det var saavel, men jeg tror det næppe, der er endnu lange Udsigter. — I Dag har jeg været med Slagter Thomsen fra Graasten til Guiscard for at hente Fødemidler; man faar jo saadan prøvet lidt af hvert. Her tager Kanontordenen voldsomt til; det gaar Bum—Bum Dag og Nat. Nu er General v. Faber kommet væk, og dermed er den gamle Kluckske (l.) Armé bleven opløst. Vort Korps hører fra nu af med til 2. Armé, at I véd det. Ellers er alt ved det gamle og min Adresse ej· den samme.