Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-09-25)

Ecuvilly, 25. Septbr. 1915.

Kære Forældre!

Tak for det sidste Brev. I har været kede af, at jeg har været saa melankolsk. Jeg har heller ikke Lov til at være det, det véd jeg nok; men man kan ellers sagtens blive det her, og da jeg oven i Købet har lidt naturlige Anlæg derfor, saa undrer det mig kun, at det ikke langt oftere bryder igennem. Men jeg har altid gjort mig Umage for at se alt fra den lyse Side. Nu har jeg atter skiftet Kammerater og Plads. Jeg har faaet udleveret to belgiske Heste og en Kærre af de store Kolosser. Jeg fik kun Sadeltøj udleveret til den ene Hest med den Besked, at næste Dag skulde mine Sager være i Orden. »Hvor faar jeg Seletøj fra?« spurgte jeg — »Los rekvirieren!« var Svaret, og saa maatte jeg langs for at finde Seletøj. I Dag har vi for første Gang været langs med to Kærrer. Overalt vakte vi Opsigt, og Folk kom ud paa Gaden. Vi kørte straks om Morgenen til en By, som hedder Ocnolles; der fik vi en Afdeling Rus- s. 138 sere med, og ved Banegaarden ladede de Skærver paa vore Kærrer. Det regnede ustanseligt og var et Smøre og et Fedteri. Vi kørte saa Skærver ud til Artillerikolonneveje. Dette Kommando, tror jeg, bliver ved hele Vinteren, og naar man først er vant til at omgaas de belgiske Kameler, saa er det meget gemytligt. Hvis jeg kan faa Orlov i Morgen, vil jeg besøge Jørg. Brag og Konsorter i Cuy. Byerne her i Omegnen viser ingen direkte Spor af Krig; her er aldrig bleven skudt ind. Ellers mærker Beboerne nok til Krig. Hvad Militæret bruger, bliver uden videre hentet ud af Husene; Betaling kendes ikke, saavidt jeg véd. Nu maa der overhovedet ikke betales Befolkningen med Penge, men kun med Bons. De er udstedt af de forskellige Byer, og de forpligter sig til at indløse dem efter Krigen. Det er jo en god Fortjeneste for os. Vi køber disse Bons i Kantinen. — Vil I ikke sende mig et Kort over disse Egne, for jeg har ingen rigtig Oversigt over, hvor jeg er. Jeg har 5 km til Nesle og en Mils Vej til Roye.