Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-10-01)

Ecuvilly, 1. 10. 1915.

Kære, lille Søster!

...... I de sidste Dage har der staaet voldsomme

Kampe mod Nord. I Forgaars Aftes var Himlen helt rød i nordlig Retning. Her har Kanonaden i de sidste Dage været mindre stærk. Men vi venter et Generalangreb her ogsaa. Jeg ligger nu i Roye-Hjørnet. Der er ca. en Mil til Skyttegravene, og vi er altsaa udenfor Ildlinjen. -— Det er dejligt Vejr her i Dag. Et Landskab, som det her, finder man ingen Steds hos os. Man kan se saa vidt omkring, og hele denne store Slette er oversaaet med Frugttræer. Husene ligger her ikke frit omkring, men er sammenpakkede i Byer. Nu og da træffer man en enlig, uhyre stor »Ferme«; den er da indrettet som en Fæstning med høje Mure omkring og næsten ingen Vinduer udadtil. Vi har Russere og franske Civilfanger til at hjælpe os. Nu kommer der efterhaanden lidt Orden i det hele. Russerne gør Stalden i Orden hver Morgen. Saa er alt klappet og klart, naar vi kommer hjem fra vore Køreture. Har man en Stund fri, maa man helst se saa hurtig som muligt at forsvinde fra Jordens Overflade; ellers kan man løbe fra det ene til det andet og bliver aldrig færdig. Nu har vi faaet vort eget s. 140 Køkken, og skønt Maden jo er den velkendte Feltmad med Ærter og Bønner vekselvis, saa bliver den dog ordentlig kogt nu, da de kun koger til fyrretyve Mand. Jeg bor endnu her paa en Villa sammen med Skriveren fra Varnæs og en Rentegodsejer fra Oversø. Det er jo helt interessant at kigge en saadan Fyr lidt i Papirerne: en rigtig tysk Forvaltertype, forøvrigt meget flink og meget dum. Naa, maaske der kommer Postforstyrrelser i nærmeste Fremtid, lad det endelig ikke gøre Jer urolige.