Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-10-16)

16. 10. 1915.

I venter vel at høre fra mig. Jeg er kommet tilbage til Kolonnen igen; og vi staar nu marsjberedt for at komme helt væk fra disse Egne, hvorhen aner jeg ikke, det maa Fremtiden vise; jeg véd heller ikke hvad Dag vi kommer væk. Nu maa I ikke vente Brev fra mig foreløbig, for saa længe Omflytningen staar paa, maa vi ikke afsende Breve.

I skal heller ikke sende større Ting til mig foreløbig; Tak for Honningen og Smørret..... Jeg havde i Dag Kort fra Jørgen Brag; de er kommet op ad Arras til; s. 142 den første Dag mistede de tredive Mand ved første Kamp. Dr. Thomsen er ogsaa saaret. Det er helt mærkeligt, at jeg fik Lov til at være sammen med dem alle den Søndag Eftermiddag, lige før de rejste. Hvem véd, hvad man nu kommer til at opleve, og hvor man nu kommer hen; men Trainet er jo da ikke i forreste Række. Hvor har jeg dog haft Lykken med mig under hele Krigen.

Vil den mon vare længe endnu? ....