Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-10-21)

21. 10. 1915.

Jeg har nu gjort en temmelig lang Rejse, dels til Hest, og dels pr. Tog; jeg maa ikke skrive, hvor jeg er; vi er endnu paa Marsj og véd ikke, hvor vi kommer hen. Jeg tænker vi bryder op om et Par Dage igen. Undervejs havde vi Togsammenstød; det gav et ordentlig Skub, men forøvrigt gik det mest udover det andet Tog, hvor der blev tre Vogne knust.

Hos os kom ingen til Skade. Vi kører og rejser mest om Natten. Der er en Taage og et Rummel, saa man næsten hverken kan høre eller se. Nu begynder mit andet Krigsaar. Men man kan jo sagtens gøre en Krig med her bag ved Fronten. Denne Gang vil jeg ikke skrive ret meget. Jeg tror overhovedet ikke, at I faar Brevet. I hvert Fald skal I ikke blive urolige, naar der i et Par Uger ikke er Brev fra mig. Jeg kommer ikke i Ilden; vi holder saa langt bag Fronten at vi kun lige kan høre Kanontordenen. Her er vi kommet til et stort Kuldistrikt. Men Beboerne er meget venlige og tiltalende. Der køres næsten kun med Muldyr og Æsler og trehjulede Kærrer, eller nogle mærkelige firehjulede Vogne, som oftest uden Stjært.

Nu faar I nøjes med det denne Gang.

— Pakkerne med Uldtøj og Strømper fik jeg lige en Time før vi rykkede ud, saa det var meget passende. Tæt ved Lille.