Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-11-07)

7. 11. 1915, Søndag.

Nu skal de snart lave til, hvis vi skal have Fred til den 11. dennes; det bliver nok d. 11te Novbr. 1916. Jeg har det godt. Det lader til, at vi bliver liggende her i længere Tid. Vi er nu ikke længere i Operationsdistriktet, men i Etappen.

Her hersker mere civil Lov og Ret, og Forholdene maa omtrent være som hjemme.

Mange Soldater kan ikke finde sig i at være komne her til; i Operationsdistriktet kunde de nemlig omtrent skalte og valte, som de havde Lyst. — Nu har vi alle hver fire Heste, da der er blevet afkommanderet en Mængde. Jeg er mærkværdigvis bleven ved Kolonnen denne Gang. Her er hver Dag en frygtelig Kanonade. La Bassé, Lorette og Arras. Det er et Bulder det Hele. Ellers mærkes her ikke noget til Krig, hvad der ogsaa er godt nok. Vi bevæger hver Dag Hestene. Vi rider en Runde paa en halv Mils Vej. Hestene er meget balstyrige i denne Tid, hvor de næsten aldrig kommer for en Vogn. I Lørdags kunde jeg slet ikke styre mine. Tilsidst satte de af med mig i Galop. Det gik lige mod et lukket Jærnbaneled. Jeg tænkte: nu ryger de lige over med dig; men i sidste Øjeblik fik jeg dem drejet til Siden, og saa gik det i strvgende Galop ud i en Pløjemark, indtil de stansede foran en bred Vandgrav. Saa gik det i Gallop tilbage s. 145 til Kolonnen igen, og jeg holdt mig dog paa Hesten, skønt det ikke er min stærke Side at ride i Gallop. —

Mange Tak for Brevet af d. 2., som jeg fik i Gaar Aftes. I har vel gaaet i den Tro, at det gik ad Balkan til. Det lader til, at vi bliver liggende her foreløbig.

Jeg har mine Heste hos en gammel 80-aarig Bonde. Han fik en gammel Geografi frem og læste om Danmark, og der stod slet ikke saa lidt i den. — —