Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-11-24)

Af Dagbogen.

Lens, 24. 11. 1915.

Har i Nat gravet paa Lorettehøjens østlige Skraaning, i Højde med en Feltvagt, som Reg. 84 havde stillet, ca. et halvt hundrede Meter fra Franskmanden. Det var en fuldstændig sammenskudt Skyttegrav, som skulde gøres dybere. En Infanterist stod Vagt for at raabe i Dækning, naar Franskmændene begyndte at skyde; saa skulde vi kaste os plat ned i Graven.

Da vi rykkede ud i Gaar Aftes, laa der endnu nogle døde Heste paa Gaden; i Dag har jeg ogsaa set dem slæbe af med et Kadaver ned ad Hovedgaden. Der er et frygteligt Skyderi, men for det meste et Par Gader herfra.