Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-11-28)

Af Dagbogen.

Lens, 28. 11. 1915.

Forfærdeligt Bombardement med svært Skyts. Granaterne slaar ind rundt om. Mange, mange Døde og Saarede. I Gaar Middag gik jeg ud for at besøge de gamle Venner ved andet Komp. af 86, som lige var kommet .ud af Skyttegraven ved Lorette. Men da jeg kom et lille Stykke op ad Rue de la Bataille, begyndte Granaterne at slaa ind rundt om; jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulde gøre af mig selv. En vældig Granat slog ned i et Hus et halvthundrede Meter længere oppe og løftede det meste af Taget en halv Snes Meter op i Vejret. Folk styrtede ud af Nabohuset; en stor Splint fløj ned i Rendestenen ganske nær ved mig, saa Vandet sydede. Du maa tilbage, tænkte jeg; Du maa løbe — og hvor jeg løb, og Granater slog ned til højre og venstre. Næppe var jeg bøjet ind ad Rue des Ecoles, før en mægtig Granat slog ned paa Gaden, som jeg lige kom fra, men da var jeg allerede om s. 149 Hjørnet. Da der blev mørkt, vovede jeg mig atter ud. Der var stille. Folk gik langs de fleste Fortove og fejede Splinterne op af de knuste Vinduer. Ved Stedet, hvor den sidste Granat var slaaet ned, stod en Soldat Vagt ved en Halmdynge. Granaten havde slaaet to Soldater og en Hest fuldstændig i Smadder. Hele Væggen overfor var oversprøjtet med Blod. Det løb mig koldt ned ad Ryggen, og jeg skyndte mig videre; da var jeg lige ved at træde paa noget — en Orm, som laa der paa Fortovet. ..

Jeg kom netop tilpas. Det var Lengers Fødselsdag, og den blev fejret med Kaffe og Kager hjemmefra. Kaffen lavede den franske Madmor. Hvor var det befriende at tale med alle de gamle Venner paa bramfrit Dansk. Der blev ogsaa talt og drøftet meget. Desværre maatte jeg altfor tidlig væk, da jeg skulde ud at grave Kl. ni. Det gik atter til Angres, men langt frem. Vi sværmede ud og gravede en helt ny Skyttegrav. Der var klart Vejr med Maaneskin og stærk Frost. Naar Lyskuglerne gik op, saa vi Vimybjærget til venstre for os; det lyste som et Snebjærg; det maa være Kridtlagene, der er blottede af Granater.

Der fortælles, at der i Gaar i Lens blev dræbt og saaret 38.