Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Kresten Andresen (1915-12-15)

Lens, 15. 12. 1915.

Nu er jeg ikke mere ude at grave om Natten, men arbejder i et stort Pionerdepot, hvor vi anlægger en Feltbane s. 154 Nu er jeg slet og ret Monark. 1) I Gaar Aftes besøgte jeg Peter Østergaard fra Stursbøl og Rasmus Nissen fra Lendemark. Det er to gode Mænd. Ved andet Komp. 86. er der nu 65 Danskere. De sætter Stempel paa hele Kompagniet.

Nu er igen en af mine Kammerater fra 1. Komp. falden, nemlig den lille Anders Hansen fra Rejsby; han var en af de flinkeste ved Kompagniet. P. Østergaard har truffet Hans Alexandersen her, inden han kom her fra Byen; han har heller ikke megen Lyst mere.*Jeg har været langs i Byen i Dag og set paa Juleudstillingen. Det er helt mærkeligt, at der kan være saadant noget her; tænk, Englænderne ligger kun to og en halv km herfraog de tyske Kanoner staar opstillede rundt om i Byen. Men endda faar man et lille Minde om Julen ved at gaa op og ned ad Gaden. Hist og her kommer der en Vogn med et Juletræ bagpaa. Her i denne Egn af Frankrig har jeg slet ingen Graner set. Ellers maa man næsten tvinge sig til at tro. at det snart er Jul. Hvor er det en haard Tid for Verden; men navnlig for vort Folk. Hvad har vi dog gjort, at vi skal stilles over for saa haarde Prøvelser? Mange gaar hen og bliver ligegyldige og slappe derved. Hvad er det, som en af vore »Førere« har sagt, at vi havde begyndt en ny og herlig Tid? Det stod i sidste Højskoleblad. — Jeg har faaet Almanaken fra M. Andresen; der er jo et Par af mine Breve i den. Kan I ikke faa Harald Nielsens Bog? 2)