Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-12-18)

Lens, 18. 12. 1915.

Kære Misse!

Det er ét rigtig kønt Vejr i Dag, og vi holder Fridag, og jeg tror ogsaa nok det er Søndag; i hvert Fald har jeg rigtige Søndagsfornemmelser. Solen skinner. Det er altid godt at have klart Vejr og blaa Himmel, for saa er man temmelig sikker for Artillerifyr; da bliver der nemlig saa godt som kun skudt efter Flyverne. Her i disse Egne er Solskin en sjælden Ting, her er hver Dag tykt og taaget. Taagen kommer oppe fra Kanalen ned over det flade Flandern hertil. Her maa være frygteligt at leve i Fredstider, med al denne Taage, og saa alle de kvalmende Kulværksskorstene. —

Nu har vi snart Jul, og dette skulde egentlig være en s. 156 Julehilsen til Dig. Men her mærker vi ikke meget til JuL Jeg havde saa smaat haahet at kunne fejre den sammen med de gamle Venner fra andet Kompagni, ligesom sidste Aar; men de kommer i Stilling til den Tid. Maaske kommer jeg tilbage til Kolonnen; men der er endnu ikke gjort Anstalter^ og saa maa jeg vel blive her. Naa, Julen vil blive lige trist, hvor man saa fejrer den i Aar, og her vil det maaske være bedre end ved Kolonnen, da der vist der vil blive drukket og larmet den Aften.

Jeg vil i Grunden helst holde den for mig selv. Sidste Julenat stod jeg Vagt i Skyttegraven. Jeg glemmer aldrig, i da der midt i den stille Nat tonede ovre fra andet Komp.: Stille Nat, hellige Nat--og der var saa stille og stjærneklart. Nu vil vi bede til at det bliver den sidste Krigsjul, vi oplever, og at vi næste Jul kan samles, alle vi der er tilbage hjemme. Saa vil jeg ønske Dig en rigtig god Jul, og gid det ny Aar maa bringe Fred over Jorden.