Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1915-12-29)

Lens, 29. 12. 1915.

Kære Forældre!

Nu vil jeg sende Jer et rigtigt kønt Billede; det er fra anden Juledag. I ser nok, at der er ikke ret megen Julestemning over det. Det vil altid være mig en god Mindelse herefterdags. Naa, Billedet ser jo da ikke alt for modløst ud, og I maa da heller ikke tro, at jeg gaar her og hænger med Næbet. Ham, der er min Ledsager og Lidelseskammerat igennem disse haarde Tider, er Niels fra Kloster 1) , Købmand N. P. Jørgensen & Co. Han er nu for Resten bleven afløst og er kommen tilbage til Kolonnen i Dag. I skriver om, hvilke Kammerater jeg har her. Ja, Jakob v. Amerika er forlængst kommet væk. Han afslørede sig ogsaa som en meget daarlig Ven, der gik og meldte En overalt. Han var ikke til at holde fra Flasken, hvor kraftigt jeg end søgte at hjælpe ham. Nu skal han være et rent Subjekt. I de seks Uger, jeg har været her, har jeg boet sammen med Niels og saa en Mellemting af en Røver og en Bandit, som vi kalder »Ritmesteren«. Han er Angellit, 2) en meget ejendommelig Natur, som man maatte le sig halvt ihjel over, skønt han ikke tager det saa nøje med Moral og Kristendom. Ham kunde jeg fortælle Snesevis af Historier om; men det vil jeg nu lade vente til en anden Gang. Saa er der Knarhøjs Kusk og et Par Angelliter; men egentlige Kammerater har jeg ingen af; ikke en eneste, med hvem jeg kan tale om Ting, der ligger højere end Fedt og Pølse. Nu er de fleste af os bleven afløst af Folk, som jeg slet ikke kender. Jeg bliver for det første.....