Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Andresen FRA: Kresten Andresen (1916-01-08)

Lens, 8. 1. 1916.

Kære Forældre!

Jeg har lavet mig en Flugtstol af mit Teltsejl, og i den har jeg siddet og læst »Sønderjyske Soldaterbreve«, som jeg fik i Aftes. Den glæder mig meget, mange Tak for den. — Her gaar alt sin stille Gang. Jeg er i Snedkerlære hos Lejberg fra Ris-Hjarup. Han er en meget sindig og solid Mand, saa jeg kunde aldrig faa mig en bedre Mester. Sidste Aften skød Franskmændene stærkt herind. Det varede heller ikke længe, inden de røde Luer slog op mod den blaa Nattehimmel. Der bliver ikke rørt mange Fingre for at slukke, og der blæser ingen Brandhorn og klemter ingen Klokker. Ilden har fri Fart. Ellers er det sjældent at se Ildebrande hernede; de fleste Granater tænder ikke, saa skal de da være fyldt med Svovl eller andre brændbare Stoffer. Nu er Niels fra Kloster bleven afløst; ja, det er jo nu snart længe siden. I Stedet for bor jeg nu sammen med Thomas Jørgensen fra Bodum og en Polak, som er meget flink. Vi har elektrisk Lys, kan I tænke Jer; vi har nemlig i al Stilhed hængt et Par Traade til Ledningen, som gaar over paa den anden Side af Gaden. Og en Pære har jeg købt for en Mark. Det er jo paa det strængeste forbudt at fotografere hernede; det har det for Resten været længe, saa jeg har ikke haft megen Fornøjelse af mit Apparat. Jeg har endnu et Par Plader siddende deri fra Ugny.

s. 162 Ugny le Gay — det lystige Ugny — ja, hvor havde vi det ikke godt dernede i Sommer i den romantiske Egn, med store Klippehuler og Bakker-Dale — her er alt fladt som en Pandekage, ligemeget hvordan man ender og vender den. Her er ingen rigtige Træer, og alt er præget af Kul — Kul — Kul og Granater. Nu er ogsaa den store Katedral bleven ramt af en Granat midt paa Fagaden. —

Lige nu, som jeg vilde slutte Brevet, fik jeg det lange Nytaarsbrev; mange Tak for det. Ja, I har haft en rolig Jul i Aar . . . Jeg kan med min bedste Vilje ikke finde nogen Mulighed for Fred mere — ikke med Vaabenmagt. Her ligger Stilling bag Stilling i et Bælte paa mange Mil, med saa megen Pigtraad, som man aldrig før har set. Nej, med Vaabenmagt kommer der sikkert ingen Afgørelse; saa skulde der da ske en ganske uventet og uforudset Manøvre. Her er jo et af de Steder, hvor Franskmændene idelig har brudt paa; men nu tror jeg, de har tabt Lysten dertil; saa skal der komme et nyt Vaaben, der er Herre over Kanonen.

Hvis vi bliver her i dette Departement, saa kan jeg muligvis naa at komme hjem sidst i Februar eller først i Marts, ved lidt Geometri -1— men alt er jo tilladt her i Krigen.